PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:33:10 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:27:35 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai03:53:05 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai03:53:00 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai03:52:57 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai03:52:53 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai03:52:47 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai03:01:59 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai02:46:51 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai00:43:45 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai00:20:08 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
16 11 2018