PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 đề thi khảo sát học thêm đợt I Nguyễn Văn Chung [HyperLink19]
2 đề thi khảo sát học thêm đợt I Nguyễn Văn Chung [HyperLink19]
3 đề thi khảo sát học thêm đợt I Nguyễn Văn Chung [HyperLink19]
4 đề thi khảo sát học thêm đợt I Nguyễn Văn Chung [HyperLink19]
5 đề thi khảo sát học thêm đợt I Nguyễn Văn Chung [HyperLink19]
6 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
7 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
8 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
9 Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]